ΝΕΕ: Με 33 πλοία η συνεισφορά της ελληνόκτητης ναυτιλίας στη μεταφορά σιτηρών από την Ουκρανία

Τον Αύγουστο 2022, περισσότεροι από 720.000 τόνοι σιτηρών εξήχθησαν από την Ουκρανία μέσω 33 πλοίων, ενώ άλλα 18 φορτηγά πλοία φορτώνουν ή αναμένουν άδεια προκειμένου να αποπλεύσουν από τα ουκρανικά λιμάνια, σύμφωνα με το ουκρανικό υπουργείο Γεωργίας. Υπολογίζεται μάλιστα πως η εξαγωγή των ουκρανικών σιτηρών τον Αύγουστο, άγγιξε τα προπολεμικά επίπεδα.

Ανέκαθεν, το δια θαλάσσης εμπόριο ένωνε τους λαούς και συνείσφερε σημαντικά στον υπερκερασμό των εμποδίων και των κακουχιών του πολέμου, καθότι αποτελεί νευραλγικό πυλώνα για την επιβίωση των πληθυσμών και την εύρυθμη λειτουργία των κρατών.

Η συνεισφορά της εμπορικής ναυτιλίας στη μετρίαση των συνεπειών του Ρωσο-Ουκρανικού πολέμου αντανακλά, για μια ακόμη φορά, τη θεμελιώδη αλληλοεξάρτηση της αλυσίδας εφοδιασμού σε βασικά αγαθά, πέρα από τα καταναλωτικά προϊόντα.
Την ίδια στιγμή, η συνέχιση ναυτολόγησης Ουκρανών ναυτικών σε πλοία της ελληνόκτητης αλλά και της διεθνούς ναυτιλίας, συνεισφέρουν σημαντικά στην απασχολησιμότητα και κατ’ επέκταση στην ουκρανική οικονομία, σε περίοδο κρίσης.

Το Ναυτικό Επιμελητήριο της Ελλάδος εκφράζει την ελπίδα πως τα παράκτια έθνη του ανθρωπιστικού διάδρομου, κατανοώντας την σημασία του όλου εγχειρήματος, δεν θα επιβάλλουν αυξημένα τέλη ναυσιπλοΐας, ούτως ώστε να διευκολυνθεί και να διασφαλιστεί η κατά το δυνατόν απρόσκοπτη μεταφορά των σιτηρών.

Διαβάστε ακόμα