Ο Γιώργος Οικονόμου επιστρέφει στο Αμερικανικό Χρηματιστήριο μέσω της Performance

Την επιστροφή του στο αμερικανικό χρηματιστήριο (US Capital) αποφάσισε να πραγματοποιήσει ο πλοιοκτήτης Γιώργος Οικονόμου, αγοράζοντας μετοχές στην εισηγμένη στο Nasdaq ναυτιλιακή εταιρεία “Performance Shipping”, συμφερόντων της οικογένειας Παληού.

Αναλυτικότερα, με σημείωμα προς την Αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) η Performance Shipping, γνωστοποίησε ότι ο κ. Γ. Οικονόμου απέκτησε στην ανοιχτή αγορά 1.033.859 εκατομμύρια Κοινές Μετοχές, έναντι 1.483.268 εκατομμυρίων δολαρίων (συμπεριλαμβανομένων αμοιβών & εξόδων). Αυτό σημαίνει ότι το ποσοστό του ανέρχεται στο 9.5%, βάσει των 10.910.319 εκατομμυρίων Κοινών Μετοχών της Εταιρείας που βρίσκονται σε κυκλοφορία.Να σημειωθεί ότι η αγορά έγινε μέσω της Sphinx Investment Corp. θυγατρικής της Maryport Navigation Corp. η οποία ελέγχεται από τον κ. Οικονόμου.

Εν τω μεταξύ σύμφωνα με το σημείωμα ο αγοραστής απέκτησε τις Κοινές Μετοχές επί των οποίων ασκεί πραγματική ιδιοκτησία με την πεποίθηση ότι αυτές είναι υποτιμημένες και αποτελούν ελκυστική επένδυση. Επίσης, ο ίδιος περιμένει κατά καιρούς να ξεκινήσει συζητήσεις με διευθυντές και στελέχη, άλλους μετόχους ή τρίτα μέρη σε σχέση με την επένδυση, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν, χωρίς περιορισμό, ένα ή περισσότερα από τα μέλη της διοίκησης, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (μεμονωμένα ή ενεργώντας ως σύνολο), άλλους μετόχους και άλλα πρόσωπα και θα αφορούν στη διακυβέρνηση, τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, τη διαχείριση, τη λειτουργία, τις επιχειρηματικές δραστηριότητες, τα περιουσιακά στοιχεία, την κεφαλαιοποίηση, την οικονομική κατάσταση, στρατηγικά σχέδια, καθώς και άλλα θέματα που σχετίζονται με αυτήν. Την ίδια ώρα το σημείωμα τονίζει μεταξύ άλλων ότι οι εν λόγω συζητήσεις ενδέχεται να εξετάζουν επιλογές για τη βελτίωση της αξίας των μετόχων μέσω, μεταξύ άλλων, διαφόρων στρατηγικών εναλλακτικών λύσεων, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, της διάθεσης περιουσιακών στοιχείων ή επιχειρησιακών ή διαχειριστικών πρωτοβουλιών.Παράλληλα ο αγοραστής μπορεί εξίσου να επιδιώξει να διερευνήσει την αύξηση της ιδιοκτησιακής του θέσης σε αυτήν, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, μέσω αγορών στην ανοικτή αγορά ή εξαγοράς Κοινών Μετοχών από άλλους μετόχους.

Τέλος, να σημειωθεί ότι ο στόλος της Performance Shipping αποτελείται από 8 Aframax tankers (+1 υπό κατασκευή, με παράδοση το 2025) και οι ναυτιλιακές εταιρείες που ανήκουν στο Γιώργο Οικονόμου είναι οι “TMS Dry” με στόλο 46 bulk carriers, “TMS Tankers” με στόλο 52 tankers & TMS Cardiff Gas με στόλο 17 LNG tankers.

maritimes.gr

Διαβάστε ακόμα