Ο IMO υποστηρίζει την ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών στα λιμάνια της Νιγηρίας

Ο ΙΜΟ υποστηρίζει την κυβέρνηση της Νιγηρίας στις προσπάθειές της να αναπτύξει ένα κοινό Σύστημα για τα λιμάνια της (PCS) με σκοπό την ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων και πληροφοριών για τα λιμάνια της.

Από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο του 2022, ο ΙΜΟ θα συνεργαστεί με την Αρχή Λιμένων της Νιγηρίας (NPA) για τη διεξαγωγή μιας λεπτομερούς αξιολόγησης των αναγκών της. Η ομάδα αξιολόγησης θα πραγματοποιήσει ανάλυση της τρέχουσας κατάστασης και θα υποβάλει συστάσεις σχετικά με τη διακυβέρνηση, το επιχειρηματικό μοντέλο, την τεχνολογία και θα εντοπίσει τυχόν κενά που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Αυτό θα διασφαλίσει ότι τα λιμάνια της Νιγηρίας επωφελούνται από ένα αποτελεσματικό λειτουργικό PCS σε ολόκληρη τη χώρα για την ενίσχυση της οικονομίας της χώρας.

Το κοινό σύστημα για τα λιμάνια θα είναι ουδέτερες πλατφόρμες που επιτρέπουν την ανταλλαγή ηλεκτρονικών πληροφοριών μεταξύ διαφόρων ενδιαφερομένων, λόγω του ότι έχουν γίνει ολοένα και πιο σημαντικό μέρος της απλούστευσης του διασυνοριακού εμπορίου.

Η αποστολή της αξιολόγησης είναι η δεύτερη φάση ενός έργου που ξεκίνησε το 2021 με μια σειρά διαδικτυακών σεμιναρίων υπό την ηγεσία του ΙΜΟ (μεταξύ Αυγούστου και Νοεμβρίου 2021) που στόχευαν να ευαισθητοποιήσουν τους νιγηριανούς ενδιαφερόμενους σχετικά με βασικές πτυχές ενός PCS. Αυτή η σειρά προσδιόρισε τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις για την ανάπτυξη ενός εθνικού PCS στη Νιγηρία.

Περισσότεροι από 60 ανώτερα στελέχη συμμετέχουν στην Αρχή Λιμένων της Νιγηρίας (NPA), την Υπηρεσία Ναυτιλιακής Διοίκησης και Ασφάλειας της Νιγηρίας, την Τελωνειακή Υπηρεσία, τη υπηρεσία Μετανάστευσης, τις Υπηρεσίες Υγείας, τις Αγροτικές υπηρεσίες, το Υπουργείο Μεταφορών, καθώς και φορείς εκμετάλλευσης λιμενικών τερματικών σταθμών, ναυτιλιακές εταιρείες, πράκτορες πλοίων, εισαγωγείς και εξαγωγείς.

Διαβάστε ακόμα