Ο ΙΜΟ υποστηρίζει τις Φιλιππίνες για την εκπαίδευση και την πιστοποίηση των ναυτικών

Οι Φιλιππίνες έχουν επωφεληθεί από δύο εργαστήρια ανάπτυξης ικανοτήτων σχετικά με τη σύμβαση του ΙΜΟ για την εκπαίδευση, την πιστοποίηση και την τήρηση φυλακής των ναυτικών (Σύμβαση STCW).

Οι δραστηριότητες του πιλοτικού προγράμματος για την «Αξιολόγηση και εξέταση των ναυτικών» (Σεπτέμβριος έως Οκτώβριος 2021) και οι «Αρχές Ανάπτυξης Προγραμμάτων Σπουδών» (Δεκέμβριος 2021 έως Ιανουάριος 2022) επικεντρώθηκαν στην αποτελεσματική εφαρμογή.

Οι Φιλιππίνες είναι μία από τους μεγαλύτερες δεξαμενές ναυτικών στον παγκόσμιο εμπορικό στόλο και αυτές οι δραστηριότητες αποτελούσαν σημαντικό μέρος του συνεχούς έργου του ΙΜΟ για την υποστήριξη των ναυτικών, στο πλαίσιο του θέματος της Παγκόσμιας Ημέρας Ναυτιλίας για το 2021 – «Ναυτικοί: Στον πυρήνα του μέλλοντος της ναυτιλίας».

Τα εργαστήρια, τα οποία διοργανώθηκαν μετά από αξιολόγηση αναγκών και άσκηση πεδίου εφαρμογής τον Απρίλιο του 2021, αποτελούν παράδειγμα της συνεχιζόμενης τεχνικής συνεργασίας του ΙΜΟ κατά τη διάρκεια της πανδημίας, χρησιμοποιώντας εικονικές πλατφόρμες για να βοηθήσει τα κράτη μέλη του.

Το πιλοτικό πρόγραμμα βοήθησε τον ΙΜΟ να αξιολογήσει τις προκλήσεις που σχετίζονται με τις εικονικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης της ανάγκης να δημιουργηθεί η ομάδα περιφερειακών εμπειρογνωμόνων που μπορούν να λειτουργήσουν ως σύμβουλοι για μελλοντικές εργασίες ανάπτυξης ικανοτήτων.

Διαβάστε ακόμα