Οι πλοιοκτήτες πληρώνουν εκατομμύρια δολάρια στους χάκερ κάθε χρόνο

Μια νέα έρευνα έδειξε ότι οι επιθέσεις στον κυβερνοχώρο στη ναυτιλιακή βιομηχανία οδηγούν σε πληρωμές από του πλοιοκτήτες περισσότερων από 3 εκατομμυρίων δολαρίων κατά μέσο όρο στους δράστες.

Μια νέα έκθεση 43 σελίδων με τίτλο The Great Disconnect, που δημιουργήθηκε από την εταιρεία ναυτιλιακής ασφάλειας στον κυβερνοχώρο CyberOwl, τον οργανισμό ναυτιλιακής καινοτομίας Thetius και τη δικηγορική εταιρεία HFW, αποκαλύπτει επίσης σημαντικά κενά στη διαχείριση του κινδύνου στον κυβερνοχώρο που υπάρχουν σε ναυτιλιακούς οργανισμούς και στην ευρύτερη αλυσίδα εφοδιασμού.

Βασίζεται σε έρευνα περισσότερων από 200 επαγγελματιών του κλάδου, συμπεριλαμβανομένων ηγετών C-suite, εμπειρογνωμόνων στον κυβερνοχώρο, ναυτικών, διαχειριστών και προμηθευτών και καλύπτει επίσης τους αυξημένους κινδύνους κυβερνοεπιθέσεων στον απόηχο της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Άλλα βασικά ευρήματα περιλαμβάνουν τα στατιστικά στοιχεία ότι τα δύο τρίτα των επαγγελματιών του κλάδου δεν γνωρίζουν εάν η ασφάλισή τους καλύπτει τις επιθέσεις στον κυβερνοχώρο. Μόνο το 55% των προμηθευτών του κλάδου ζητάει από τους πλοιοκτήτες να αποδείξουν ότι εφαρμόζουν διαδικασίες διαχείρισης κινδύνων στον κυβερνοχώρο.

Στο εσωτερικό των οργανισμών, όσο πιο ανώτερος είναι ο ρόλος κάποιου τόσο στη θάλασσα όσο και στην ξηρά, τόσο λιγότερο πιθανό είναι να αντιληφθεί μια κυβερνοεπίθεση, λεεί η έκθεση. Στη θάλασσα, το 26% των ναυτικών δεν γνωρίζει ποιες ενέργειες απαιτούνται από αυτούς κατά τη διάρκεια ενός περιστατικού ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και το 32% δεν διεξάγει τακτικές ασκήσεις ή εκπαίδευση για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο.

Στην στεριά, το 38% των ανώτερων ηγετών είτε δεν έχουν σχέδιο απόκρισης στον κυβερνοχώρο ή δεν είναι βέβαιοι εάν ο οργανισμός τους διαθέτει, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας.

Το 44% των επαγγελματιών του κλάδου ανέφερε ότι ο οργανισμός τους έχει υποστεί επίθεση στον κυβερνοχώρο τα τελευταία τρία χρόνια. Από αυτά, το 3% οδήγησε στην καταβολή λύτρων από το θύμα στον εισβολέα, με μέσο κόστος 3,1 εκατομμύρια δολάρια.

Διαβάστε ακόμα