Ομάδα εργασίας για την ανέλκυση του ναυαγίου του «SEA DIAMOND»

nauagio_sea_diamond_Με κοινή Υπουργική Απόφαση των ΥΝΑΝΠ και Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας συγκροτήθηκε εννεαμελής Ομάδα Εργασίας με σκοπό τη συνδρομή στο έργο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας από τις συνέπειες, που συνεπάγεται το ναυάγιο του Κρουαζιερόπλοιου «SEA DIAMOND», που βρίσκεται στη θαλάσσια περιοχή της Καλντέρας της νήσου Θήρας από την 6-4-2007, η οποία αποτελείται από την Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, το Διευθυντή Λιμενικής Αστυνομίας και το Διευθυντή Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, συνεργάτες του Γενικού Γραμματέα ΥΝΑΝΠ και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και από τους άμεσα εμπλεκόμενους φορείς του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας, του Δήμου Θήρας και της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα Θηραίων Πολιτών γα την ανέλκυση του Sea Diamond.

Έργο της Ομάδας Εργασίας είναι η συνδρομή στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας, κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, για την ανέλκυση, απομάκρυνση ή εξουδετέρωση του ναυαγίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2881/2001, με σκοπό τον περιορισμό και αποφυγή περαιτέρω θαλάσσιας ρύπανσης. Ειδικότερα, η ομάδα εργασίας υποβοηθά το Ταμείο στη διερεύνηση προπαρασκευαστικών ενεργειών, καθώς και στην εκτέλεση των απαιτούμενων ενεργειών, σε συνεργασία και συντονισμό με τους αρμόδιους φορείς, για την άρση των συνεπειών του ναυαγίου.

Στα πλαίσια αυτά η Ομάδα Εργασίας θα επεξεργασθεί και θα μελετήσει και οικονομικής φύσεως θέματα που αφορούν στην ανέλκυση του ναυαγίου.

Διαβάστε ακόμα