Παράταση έκδοσης πιστοποιητικών φορτηγών πλοίων που εκτελούν πλόες εσωτερικού

Η ΕΕΝΜΑ με έγγραφες παρεμβάσεις προς το Υπουργείο ανέδειξε την αναγκαιότητα χορήγησης παράτασης προκειμένου τα εν λόγω πλοία να ανταποκριθούν στην απαίτηση προσαρμογής, η οποία λόγω τεχνικών και άλλων προβλημάτων δεν ήταν εφικτή βάσει του αρχικού χρονοδιαγράμματος, προκειμένου τα πλοία με Διεθνή πιστοποιητικά να εκτελούν πλόες εσωτερικού.

Στο πλαίσιο αυτό το Υ.Ν.Ν.Π. ανακοίνωσε τη παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας μέχρι 30/09/2018, προκειμένου ρυθμιστεί τροποποίηση σχετικής νομοθεσίας.

Διαβάστε ακόμα