Παράταση χρονικού διαστήματος καταβολής της αποζημίωσης ειδικού σκοπού σε ναυτικούς

Με την με Αριθμ. 2242.10/21443/2021 ΚΥΑ σχετικά με τα μέτρα στήριξης της ναυτικής εργασίας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 αποφασίστηκε η παράταση του χρονικού διαστήματος καταβολής της αποζημίωσης ειδικού σκοπού των παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 16 του ν. 4770/2021 (Α΄ 15), κατά τριάντα (30) ημέρες για τον μήνα Μάρτιο 2021.

Διαβάστε ακόμα