Παρουσίαση Αποτελεσμάτων για το Ναυάγιο του Sea Diamond

sea_diamond_Την Παρασκευή 13 Μαΐου, στις 6 το απόγευμα, σας καλούμε στο Μπελλώνειο Πολιτιστικό Κέντρο Θήρας, στην σημαντική για ολόκληρο το νησί μας παρουσίαση που θα πραγματοποιηθεί από τους επιστήμονες του Πολυτεχνείου Κρήτης σχετικά με το ναυάγιο του Sea Diamond, που εδώ και εννέα χρόνια ρυπαίνει τη θάλασσά μας.

Θα ανακοινωθούν τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα και συμπεράσματα των μετρήσεων που έχουν γίνει στα πλαίσια του προγράμματος «Παρακολούθηση και Έλεγχος των Επικίνδυνων και Τοξικών Ουσιών από το Ναυάγιο του Sea Diamond : Περίοδος 2013-2016».

Το Πολυτεχνείο Κρήτης και συγκεκριμένα το Εργαστήριο Διαχείρισης Τοξικών και Επικίνδυνων Αποβλήτων, ήδη από το 2009 διεξάγει σειρά δειγματοληψιών, μετρήσεων και αναλύσεων στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του ναυαγίου, έπειτα από αίτημα αρχικά της τότε Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κυκλάδων και στην συνέχεια της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, σε συνεργασία με τοπικούς φορείς, αλλά και απλούς κατοίκους, που βιώνουν καθημερινά τις επιπτώσεις του ναυαγίου στο νησί. Τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί, αποδεικνύουν τη σοβαρή επιβάρυνση του θαλάσσιου οικοσυστήματος της περιοχής, αλλά και την συνεχιζόμενη ενεργή δράση του ναυαγίου ως πηγή ρύπανσης, γεγονός το οποίο ο Άρειος Πάγος (ΣΤ’ Ποινικό Τμήμα) πρόσφατα αναγνώρισε μέσω σχετικής απόφασής του (515/2016).

Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων περιλαμβάνει την αξιολόγηση της παρούσας ρύπανσης στην περιοχή του ναυαγίου από τοξικά μέταλλα και άλλους επικίνδυνους ρύπους και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, παρούσες και μελλοντικές.

Η παρουσία σας θα μας τιμούσε ιδιαίτερα και θα ενίσχυε την προσπάθειά μας να επιλυθεί ένα τόσο σημαντικό πρόβλημα.

Με τιμή
Τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα
Θηραίων Πολιτών για την Ανέλκυση του Sea Diamond

Διαβάστε ακόμα