Πώς η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τη ναυτιλία

Μέσω της DeepSea Technologies έριξε στην αγορά την πλατφόρμα Cassandra Light, μέσω της οποίας μπορεί η ναυτιλιακή επιχείρηση να παρακολουθεί την απόδοση των πλοίων της

Ο Ρομπέρτο Κούστας είναι ένας από τους εκπροσώπους της νέας γενιάς της ελληνικής και διεθνούς ναυτιλίας. Γιoς του Γιάννη Κούσταεπέλεξε να ασχοληθεί με τη ναυτιλία αλλά από διαφορετική σκοπιά. Μέσω της Τεχνητής Νοημοσύνης όπου διαπρέπει, ενισχύοντας την συνολική προσπάθεια ψηφιοποίησης της παγκόσμιας ναυτιλίας.

Ίδρυσε την εταιρεία DeepSea Technologies που είναι πάροχος τεχνολογικών λύσεων που χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ). Η εταιρεία έκανε ένα ακόμη αναπτυξιακό βήμα και έριξε στην αγορά την πλατφόρμα Cassandra Light, μέσω της οποίας μπορεί η ναυτιλιακή επιχείρηση να παρακολουθεί την απόδοση των πλοίων της. Η πλατφόρμα , βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη, δεν απαιτεί εγκατάσταση επιπλέον εξοπλισμού και χρησιμοποιεί δεδομένα από τις αναφορές των πλοίων.

Το Cassandra Light παρακολουθεί και απεικονίζει τις εκπομπές CO2 του πλοίου και ειδοποιεί τους χρήστες της πλατφόρμας εάν σημειωθεί αυξημένη κατανάλωση καυσίμου. Αποτελεί βασικό εργαλείο ενίσχυσης των προσπαθειών που γίνονται από πλευράς ΙΜΟ, ΕΕ, ναυλωτών και πλοιοκτητών για τη μείωση των εκπομπών αερίων από τα πλοία άρα και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του στόλου καθώς και για τη μείωση κατανάλωσης καυσίμων.

Επίσης δίνει στον πλοιοκτήτη πληροφορίες για την απόδοση του πλοίου ενώ ειδοποιεί σε περίπτωση εντοπισμού ανωμαλιών στην απόδοση του πλοίου ή για άλλα περιστατικά που χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης.

Μέσω των πληροφοριών που παρέχει η πλατφόρμα παρέχει τη δυνατότητα άμεσης και πλήρους παρακολούθησης και αξιολόγησης του στόλου, επιτρέποντας στους ναυλωτές και στους πλοιοκτήτες να συγκρίνουν την απόδοση των πλοίων τους με εκείνη του παγκόσμιου στόλου.

Το Cassandra Light καθιστά την τεχνητή νοημοσύνη προσβάσιμη σε κάθε εταιρεία χωρίς να απαιτείται κάποια αρχική επένδυση ή εγκατάσταση εξοπλισμού, ενώ είναι επωφελές τόσο για τους ναυλωτές όσο και για τους πλοιοκτήτες, ενισχύοντας παράλληλα την προσπάθεια ψηφιοποίησης της ναυτιλίας.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

Διαβάστε ακόμα