ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Προκήρυξη 7 ναυτιλιακών προγραμμάτων

Το ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με το ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ προκήρυξε 7 καινοτόμα σύγχρονα εξ αποστάσεως ναυτιλιακά προγράμματα με σκοπό να παρέχουν στους εκπαιδευόμενους τις βασικές γνώσεις και δεξιότητες ώστε να ανταπεξέλθουν στη συνεχώς εξελισσόμενη και ανταγωνιστική αγορά της ναυτιλίας.

Τα προγράμματα θα υλοποιηθούν με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με τη χρήση φιλικής προς το χρήστη εκπαιδευτικής πλατφόρμας που αξιοποιεί και ενσωματώνει όλες τις νέες τεχνολογίες προκειμένου να υποστηρίζεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η επικοινωνία εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενου. Τα προγράμματα απευθύνονται σε εργαζομένους εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο χώρο της ναυτιλίας, σε απόφοιτους ναυτικών και ναυτιλιακών σχολών και σε στελέχη που στοχεύουν να ενταχθούν στη ναυτιλιακή αγορά.

Παράταση Εγγραφών μέχρι την Παρασκευή 19 Ιουνίου 2020.
Έναρξη Προγραμμάτων Δευτέρα 22 Ιουνίου 2020.

Οι θεματικές ενότητες είναι οι εξής:
1. Διεθνής κώδικας ISM
2. Διεθνής κώδικας ISPS
3. T.M.S.A
4. Ship Operation
5. Ναυτικό & Ναυτιλιακό δίκαιο
6. Damage stability
7. Ναυτική Μετεωρολογία

Το εκπαιδευτικό υλικό που είναι αναρτημένο στην πλατφόρμα σχεδιάστηκε και δημιουργήθηκε πρωτότυπο μετά από έρευνες και μελέτες, από τους πιο έμπειρους και εξειδικευμένους επιστήμονες και εμπειρογνώμονες του χώρου της ναυτιλιακής εκπαίδευσης.
Οι εκπαιδευόμενοι στο τέλος των μαθημάτων θα λάβουν πιστοποιητικό εξειδικευμένης επιμόρφωσης από το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και βαθμούς ECVET European Credit System for Vocational Education and Training.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στη σελίδα του ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
https://kedivim.uowm.gr/

Πληροφορίες:

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Κωνσταντίνος Τσανακτσίδης, Καθηγητής Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
Δημήτριος Βασιλόπουλος, Πλοίαρχος Ε.Ν, Υποψήφιος Διδάκτορας Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας & Διδάσκων / Εισηγητής Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Μακεδονίας.
e-mail: elearning@letwm.gr
Τηλέφωνο: 6943087995