Σε διαπαραγματεύσεις με τους δανειστές της η Diana Shipping

Diana_Shipping_Philadelphia
Όντας αντιμέτωπη με οικονομικούς μπελάδες η ελληνική ναυτιλιακή Diana Shipping μίσθωσε χρηματοοικονομικούς συμβούλους και βρίσεται σε διαπραγματεύσεις με ορισμένους από τους δανειστές της με σκοπό να αναδιαρθρώσει τις σε εκκρεμότητα δανειακές της υποχρεώσεις.

Η εταιρεία έχει καταλήξει σε κατ ‘αρχήν συμφωνία με ορισμένους δανειστές, συμπεριλαμβανομένου του μεγαλύτερου δανειστή της, για τους όρους που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων διατάξεων, την αναβολή των πληρωμών χρεωλυσίων και την τροποποίηση των χρηματοοικονομικών όρων.

Αυτή η κατ ‘αρχήν συμφωνία υπόκειται στο να καταφέρει η εταιρεία να φτάσει σε παρόμοιους όρους και με άλλους δανειστές της. Προς στήριξη των διαπραγματεύσεων με τους δανειστές, η εταιρεία αυτή τη στιγμή έχει προχωρήσει στην αναβολή ορισμένων πληρωμών χρεολυσίων από τις πιστωτικές διευκολύνσεις της.

Η Diana προσέθεσε σε ένα δελτίο της πριν λίγες μέρες ότι, ενώ η εταιρεία βρίσκεται σε εν εξελίξει διαπραγματεύσεις με τους δανειστές της, δεν έχει ακόμα λάβει κάποια επίσημη απαλλαγή από κάποιον δανειστή της σχετικά με διευκολύνσεις πληρωμής ή τροποποιήσεις σε χρηματοοικονομικούς όρους.

Διαβάστε ακόμα