Seanergy Maritime Holdings: 40% αύξηση στη συνολική μεταφορική ικανότητα του στόλου

Η Seanergy Maritime Holdings Corp. ανακοινώνει τα οικονομικά αποτελέσματα του τέταρτου τριμήνου και οικονομικού έτους 2020

Κύριες εταιρικές εξελίξεις:

– 40% αύξηση στην συνολική μεταφορική ικανότητα του στόλου, με την απόκτηση τεσσάρων Capesize πλοίων, κατασκευασμένων στην Ιαπωνία με επένδυση ύψους 83.4 εκατ. δολαρίων.
– Επιτυχής ολοκλήρωση εταιρικής χρηματοοικονομικής αναδιάρθρωσης ύψους 179 εκατ. δολαρίων
– Μείωση δανεισμού κατά 71.2 εκατ. δολάρια.
– Αυξήσεις κεφαλαίων συνολικού ύψους 175 εκατ. δολαρίων με ισχυρή ζήτηση από θεσμικούς επενδυτές
– Πενταπλασιασμός Ιδίων Κεφαλαίων στα 183,1 εκατ. δολάρια στο πρώτο τρίμηνο του 2021 σε σχέση με 29,9 εκατ. δολάρια στις 31 Δεκεμβρίου 2019

Κύρια σημεία αναφοράς για το τέταρτο τρίμηνο του 2020:
– Καθαρός κύκλος εργασιών: 21,3 εκατ. δολάρια έναντι 27,8 εκατ. δολαρίων το τέταρτο τρίμηνο του 2019
– Καθαρό αποτέλεσμα εξαιρουμένων εξόδων αναδιάρθρωσης: -0,7 εκατ. δολάρια. Συμπεριλαμβανομένων των ειδικών εξόδων, καθαρό αποτέλεσμα: -2,3 εκατ. δολάρια έναντι καθαρού κέρδους 3,1 εκατ. δολαρίων το τέταρτο τρίμηνο του 2019
– Κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA): 8,3 εκατ. δολάρια, έναντι 11,9 εκατ. δολαρίων το τέταρτο τρίμηνο του 2019

Κύρια σημεία αναφοράς για το οικονομικό έτος 2020:
– Καθαρός κύκλος εργασιών: 63,3 εκατ. δολάρια, έναντι 86,5 εκατ. δολαρίων το έτος 2019
– Καθαρό αποτέλεσμα: -18,4 εκατ. δολάρια, έναντι -11,7 εκατ. δολαρίων το 2019
– Κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA): 19,9 εκατ. δολάρια, έναντι 23,8 εκατ. δολαρίων το 2019

Η Seanergy Maritime Holdings Corp. (η «Εταιρεία») (NASDAQ: SHIP), ανακοίνωσε τα οικονομικά της αποτελέσματα για το τέταρτο τρίμηνο και δωδεκάμηνο του 2020.

Κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2019, ο καθαρός κύκλος εργασιών της Εταιρείας ανήλθε στα 21,3 εκατ. δολάρια, σημειώνοντας μείωση της τάξης του 23% συγκριτικά με το τέταρτο τρίμηνο του 2019. Ο μέσος ημερήσιος ναύλος (TCE) του στόλου ανήλθε σε 16.511 δολάρια μειωμένος κατά 28% από 22.935 δολάρια το τέταρτο τρίμηνο του 2019, που οφείλεται στην αντίστοιχη μείωση του BCI για την περίοδο. Επιπλέον, το καθαρό αποτέλεσμα της Εταιρείας ανήλθε σε -2,3 εκατ. δολάρια, έναντι αποτελέσματος ύψους 3,1 εκατ. δολαρίων το τέταρτο τρίμηνο του 2019, το οποίο περιλαμβάνει 1,6 εκ δολάρια εφάπαξ ταμειακών και μη ταμειακών εξόδων που σχετίζονται με την ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης.

Για το έτος 2020, ο καθαρός κύκλος εργασιών ανήλθε στα 63,43 εκατ. δολάρια, έναντι 86,5 εκατ. δολαρίων κατά το 2019. Ο μέσος ημερήσιος ναύλος (TCE) του στόλου το έτος 2020 ανήλθε σε 11,951 δολάρια, μειωμένος κατά 19% από τα 14,694 δολάρια το έτος 2019, που οφείλεται στην αντίστοιχη ετήσια μείωση του BCI. Ο μέσος όρος ημερήσιων λειτουργικών εξόδων (OPEX) ανήλθε από 5,172 δολάρια το 2019 σε 5,709 δολάρια το 2019.

Ο κ. Σταμάτης Τσαντάνης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, δήλωσε:

«Το 2020 αποτέλεσε έτος επιτυχούς μετασχηματισμού για τη Seanergy. Κατά τη διάρκεια ενός εκ των δυσκολότερων ετών για την παγκόσμια οικονομία, ολοκληρώσαμε συναλλαγές που καθιστούν την Εταιρεία μας μία πολύ ισχυρότερη επιχείρηση για τα επόμενα χρόνια. Το αποτέλεσμα των προσπαθειών μας είναι ήδη ορατό από την αρχή του 2021.

Τα οικονομικά αποτελέσματα του 2020 επηρεάστηκαν από την εξασθένιση της αγοράς, καθώς και από ειδικά εφάπαξ έξοδα, που αφορούν στην επιτυχή χρηματοοικονομική μας αναδιάρθρωση. Στο εξαιρετικά δυσμενές περιβάλλον της αγοράς του 2020, ξεκινήσαμε την ανάπτυξη του στόλου μας με αγορές πλοίων capesize και ταυτόχρονα αναδιαρθρώσαμε την κεφαλαιακή μας θέση παρέχοντας στην Εταιρεία μια σταθερή οικονομική βάση.

Από την αρχή του 2021, η αγορά των Capesize ακολουθεί θεαματική, ανοδική πορεία, η οποία πιστεύουμε ότι θα συνεχιστεί για τα επόμενα χρόνια. Η Seanergy είναι η μοναδική εταιρεία εισηγμένη στις κεφαλαιαγορές των ΗΠΑ με κατ’ εξοχήν Capesize στόλο, και είναι σε πλεονεκτική θέση να εκμεταλλευτεί τα θετικά στοιχεία της αγοράς. Σε αυτήν την αυξανόμενη αγορά και μένοντας σταθεροί στο στρατηγική μας ανάπτυξη, αποκτήσαμε 4 Ιαπωνικά Capesize πλοία, αυξάνοντας την μεταφορική ικανότητα του στόλου μας κατά 40%.

Τέλος, η Seanergy είναι πάντα πρωτοπόρος στις παγκόσμιες περιβαλλοντικές εξελίξεις. Πιστοί στην ισχυρή δέσμευσή μας στο ESG (Περιβαλλοντολογική Συνείδησή – Κοινωνική Συνεισφορά – Εταιρική Διακυβέρνηση), είμαστε μία από τις πρώτες εισηγμένες εταιρείες που ολοκλήρωσαν την αξιολόγηση του στόλου βάσει του επερχόμενου κανονισμού του ΙΜΟ για τον δείκτη ενεργειακής απόδοσης υπαρχόντων πλοίων (“EEXI”) με πολύ ικανοποιητικό αποτέλεσμα. Επίσης, συμμετέχουμε ενεργά στο παγκόσμιο Neptune Declaration on Seafarer Wellbeing and Crew Change, δίνοντας προτεραιότητα στην ασφάλεια και την ευημερία των πληρωμάτων μας.

Συνοψίζοντας, τους τελευταίους 15 μήνες, καταφέραμε να κατευθύνουμε επιτυχώς τη Seanergy μέσα σε ένα ιδιαίτερα δύσκολο περιβάλλον και ολοκληρώσαμε επιτυχώς μια σειρά από στρατηγικές κινήσεις. Ενισχύσαμε την κεφαλαιακή μας βάση, μειώσαμε το χρέος μας και ενισχύσαμε τη ρευστότητά μας, ενώ ταυτόχρονα μεγαλώσαμε σημαντικά τον στόλο μας. Πιστεύουμε ότι η Seanergy είναι στη βέλτιστη θέση να επωφεληθεί από τις βελτιωμένες συνθήκες της αγοράς και να συνεχίσει να δημιουργεί αξία για τους μετόχους.»

Διαβάστε ακόμα