Σεμινάρια σε θέματα Θαλάσσιας Ρύπανσης σε στελέχη Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.

seminaria_se_themata_thalassias_rupansis_

Πραγματοποιείται από την Δευτέρα 10-02-2014 έως και την Τετάρτη 12-02-2014, από την Διεύθυνση Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, με την αρωγή της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης καθώς και της Εσωτερικής Επιμορφώτριας του Αρχηγείου ΛΣ.-ΕΛΑΚΤ και σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης / Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΕΚΔΔΑ/ΙΝΕΠ), το δεύτερο σεμινάριο σε σειρά και το πρώτο του τρέχοντος έτους σε στελέχη Λ.Σ – ΕΛ.ΑΚΤ. Λιμενικών Αρχών, για θέματα Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος – Ετοιμότητας Αντιμετώπισης Περιστατικών Ρύπανσης.

Ειδικότερα, στο δεύτερο αυτό σεμινάριο θα συμμετάσχουν στελέχη Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. των Λιμενικών Αρχών υπαγωγής της 5ης Περιφερειακής Διοίκησης Λ.Σ.

Σκοπός της εκπαίδευσης είναι τα στελέχη Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. να εμβαθύνουν στο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος, τη διαδικασία επιβολής κυρώσεων και καταλογισμού δαπανών, τις διεθνείς συμβάσεις τις σχετικές με την πρόληψη ρύπανσης της θάλασσας, τον εξοπλισμό και μέσα απορρύπανσης που διαθέτει η Υπηρεσία καθώς και κάθε άλλη απαραίτητη γνώση προκειμένου να μπορούν να ανταποκριθούν αποτελεσματικά σε περιστατικά ρύπανσης της θάλασσας από πετρέλαιο.

Επισημαίνεται ότι, οι ανωτέρω επιμορφωτικές δράσεις υλοποιούνται από στελέχη της Διεύθυνσης Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, τα οποία έχουν πιστοποιηθεί από το ΕΚΔΔΑ/ΙΝΕΠ ως εκπαιδευτές και έχουν ενταχθεί στο μητρώο κύριου διδακτικού προσωπικού αυτού. Οι πιστοποιημένοι εκπαιδευτές είναι τα πρώτα στελέχη Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. που έχουν ολοκληρώσει το επιμορφωτικό πρόγραμμα “Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών” με επιτυχία ενώ το εκπαιδευτικό υλικό του σεμιναρίου έχει περιβληθεί με την έγκριση του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης.

Διαβάστε ακόμα