ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

Σεμινάριo «Damage Stability for oil tankers LNG & LPG ships»

Η Πανελλήνια Ένωση Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΠΕΝ), σε συνεργασία με την Theta Marine Consulting, διοργανώνουν την Τρίτη και Τετάρτη 28-29 Ιανουαρίου 2020, και ώρα 14:30-19:00, στην Αίθουσα συνεδρίων της ΠΕΠΕΝ, σεμινάριο με θέμα: “DAMAGE STABILITY FOR OIL TANKERS, LNG & LPG SHIP” , το οποίο είναι εγκεκριμένο από τον ABS (American Bureau of Shipping ).

Περιεχόμενα και περιγραφή του σεμιναρίου
Το σεμινάριο έχει στόχο να βοηθήσει στην κατανόηση των κανονισμών που αφορούν στη στεγανή υποδιαίρεση και την ευστάθεια μετά από βλάβη.

Βασική επιδίωξη, είναι να υπενθυμίσει βασικές έννοιες της ευστάθειας, να επεξηγήσει με απλό και κατανοητό τρόπο, τους κανονισμούς, τη διεθνώς χρησιμοποιούμενη συμβολογραφία και το σκεπτικό.

Τελική επιδίωξη είναι οι συμμετέχοντες να μπορούν να διαχειρίζονται τις όποιες πληροφορίες τους παρέχονται, από τα damage stability booklets και damage stability software.

Tο σεμινάριο γίνεται επάνω σε Damage Stability Booklet πραγματικού σύγχρονου Δεξαμενοπλοίου, καθώς και στο αντίστοιχο Loading – Damage Stability Software όπου αναλύεται η δομή και η συμβολογραφία που χρησιμοποιείται σε αυτά.

Επίσης αναλύεται ο ρόλος και η λειτουργία των E.R.S. (Emergency Response Systems) και γίνεται επεξήγηση καθώς και συγκεκριμένο παράδειγμα συμπλήρωσης των σχετικών αναφορών (REPORTS) που απαιτούνται σε καταστάσεις βλάβης.

Κόστος
Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα

– 75€ για Πλοιάρχους μέλη της ΠΕΠΕΝ
– 145€ για Πλοιάρχους μη μέλη της ΠΕΠΕΝ (σε περίπτωση εγγραφής στην ΠΕΠΕΝ δικαιούνται την έκπτωση και για τα επόμενα σεμινάρια) καθώς και για οποιοδήποτε άλλο ενδιαφερόμενο
– Δωρεάν Σπουδαστές ΑΕΝ (βάση διαθεσιμότητας του σεμιναρίου)

Στην τιμή αυτή περιλαμβάνονται το υλικό παρακολούθησης με τις έντυπες ή ψηφιακές σημειώσεις, coffee breaks και η βεβαίωση συμμετοχής από τον ABS.

Εγγραφές
Η εγγραφές θα γίνουν ηλεκτρονικά (ακολουθούν αναλυτικές οδηγίες).Το ποσόν της εγγραφής θα κατατίθεται ονομαστικά.

Για την πραγματοποίηση της εγγραφής απαιτείται:

– η συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας (ανάλογα με την κατηγορία που ανήκετε) .
– καταβολή του κόστους εγγραφής.
– αποστολή, μετά την εγγραφή σας στην ηλεκτρονική φόρμα, του καταθετηρίου της τράπεζας (θα σας σταλούν με email οι λογαριασμοί των τραπεζών στους οποίους θα μπορείτε να καταβάλετε το κόστος εγγραφής) ,στο οποίο θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του συμμετέχοντος στο email: pepen.seminars@gmail.com

Εγγραφές θα πραγματοποιούνται και κατά τη διάρκεια του συνεδρίου.

Με την λήξη του σεμιναρίου θα χορηγηθεί πιστοποίηση CoC (Certificate of Compliance).

Όροι συμμετοχής στο σεμινάριο.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.