Συνεχίζεται το οξυμμένο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν Πλοίαρχοι – Μηχανικοί στη ναυτολόγηση τους σε πλοία Χημικά και Υγραεριοφόρα

Συνεχίζεται το οξυμμένο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν Πλοίαρχοι – Μηχανικοί στη ναυτολόγηση τους σε πλοία Χημικά και Υγραεριοφόρα με αφορμή τις προϋποθέσεις οι οποίες υπάρχουν για να αποκτήσουν τα πιστοποιητικά ADVANCED CHEMICAL TANKER SAFETY και ADVANCED LIQUEFIED GASTANKER SAFETY.

Για αυτό το πρόβλημα έγινε αναφορά μεταξύ άλλων σε συνάντηση με τον Γ.Γ του ΥΕΝ κ.Τεμπονέρα στις 10 Σεπτέμβρη, αναδεικνύοντας ότι λειτουργούν παρασιτικά ιδιωτικές σχολές και εκδίδουν αντίστοιχα πιστοποιητικά.

Οι ιδιωτικές σχολές δίνουν την δυνατότητα παρακολούθησης των ειδικών σχολείων, εκδίδουν προσωρινό πιστοποιητικό σε συνεργασία με τις εφοπλιστικές εταιρείες και με την συμπλήρωση 3 μηνών θαλάσσια υπηρεσία αποστέλλουν το κανονικό πιστοποιητικό στην εφοπλιστική εταιρεία.

Τα τρωκτικά της ιδιωτικής εκπαίδευσης από αυτή τη διαδικασία και σε συνδυασμό με τις ισχύουσες προϋποθέσεις στην δημόσια ναυτική εκπαίδευση,αποκομίζουν μεγάλα χρηματικά ποσά σε βάρος των ναυτεργατών.

Συγκεκριμένα:

«COSMOS» εκδίδει το πιστοποιητικό ADVANCED CHEMICAL TANKERSAFETY, σημαίας Κύπρου, 10 μέρες φοίτηση, με 670 ευρώ, αντίστοιχα το πιστοποιητικό ADVANCED LIQUEFIED GAS TANKER SAFETY, σημαίας Κύπρου, 10 μέρες φοίτηση, 720 ευρώ.
«QMS» εκδίδει το πιστοποιητικό ADVANCED CHEMICAL TANKER SAFETY,σημαίας Κύπρου, 8 μέρες φοίτηση, με 700 ευρώ, αντίστοιχα το πιστοποιητικό ADVANCED LIQUEFIED GAS TANKER SAFETY, σημαίας Κύπρου, 8 μέρες φοίτηση, 700 ευρώ.
«ΠΕΙΡΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» εκδίδει το πιστοποιητικόADVANCED CHEMICAL TANKER SAFETY, σημαίας Μάλτα, 6 μέρες φοίτηση, με555 ευρώ, αντίστοιχα το πιστοποιητικό ADVANCED LIQUEFIED GAS TANKERSAFETY, σημαίας Μάλτα, 7 μέρες φοίτηση, 555 ευρώ.

Επαναλαμβάνουμε ότι επιβάλλεται η άμεση παρέμβαση των υπηρεσιών του ΥΕΝ για την επίλυση του προβλήματος, που υπάρχει στην απόκτηση των ανωτέρω πιστοποιητικών.

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε ακόμα