Δείτε τα 5 μεγαλύτερα κανάλια ναυσιπλοΐας στον κόσμο!

Πατήστε και δείτε τα πέντε μακρύτερα κανάλια στον κόσμο μέσα από την εξαιρετική επιλογή του ‘’thinglink’’, η οποία μας δίνει την δυνατότητα να διαβάσουμε πληροφορίες και να δούμε βίντεο.

Επειδή ίσως μερικοί απορήσετε που δεν υπάρχει το κανάλι του Σουέζ και του Παναμά, απλά να διευκρυνήσουμε ότι μιλάμε για τα μακρύτερα και όχι τα βασικότερα κανάλια στον κόσμο.

Διαβάστε ακόμα