Τεχνική Ολυμπιακή: Θυγατρική της αγόρασε πλοίο έναντι €2,76 εκατ.

Η Τεχνική Ολυμπιακή υπέγραψε ΜΟΑ για την απόκτηση πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων.

Όπως αναφέρει συγκεκριμένα η ανακοίνωση της εταιρείας:

«Η «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.» ανακοίνωσε ότι η εν Κύπρω εδρεύουσα εγγονή αυτής με την επωνυμία «T.O. SHIPPING LTD» (θυγατρική κατά 100% της εταιρείας Τ.Ο INTERNATIONAL HOLDING LTD) συμμετείχε με ποσοστό 85% στη σύσταση της εταιρείας ROMA HOLDING LLC με έδρα τις νήσους Μάρσαλ, η οποία (ROMA HOLDING LLC) υπέγραψε ΜΟΑ για την απόκτηση πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, σημαίας Λιβερίας, 9.800 TEU και έτους ναυπήγησης 2006, το οποίο θα φέρει την ονομασία MSC ROMA.

Για την ως άνω συμμετοχή της η «T.O. SHIPPING LTD» κατέβαλε ως προκαταβολή ποσό ανερχόμενο σε USD 2.762.500.

Το ΜΟΑ θα τεθεί προς έγκριση στην επερχόμενη Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας που θα αποφασίσει, μεταξύ άλλων, και σχετικά με την επέκταση των δραστηριοτήτων του Ομίλου της Εταιρείας σε νέους επιχειρηματικούς τομείς. Η Εταιρεία θα ενημερώσει άμεσα το επενδυτικό κοινό για κάθε εξέλιξη επί του θέματος».

 

Διαβάστε ακόμα