Το Μνημόνιο Συνεννόησης του Παρισιού θα επιθεωρεί τις συνθήκες εργασίας και διαβίωσης στα πλοία

Paris_MOU
Το Μνημόνιο Συνεννόησης του Παρισιου (MoU) για το Port State Control πρόκειται να διενεργήσει μια Εκστρατεία Συγκεντρωτικού Ελέγχου (CIC) βάσει της Διεθνούς Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας, 2006 (MLC, 2006).

O σκοπός της CIC είναι να επιβεβαιώσει ότι τα μίνιμουμ στάνταρ συνθηκών εργασίας και διαβίωσης έχουν εφαρμοστεί στα πλοία. Η εκστρατεία επιθεώρησης θα διαρκέσει τρεις μήνες, από την 1η Σεπτεμβρίου μέχρι την 30η Νοεμβρίου 2016.

Τα πλοία που εντάσσονται στις διατάξεις και τις προδιαγραφές της MLC, 2006 θα ελεγχθούν λεπτομερώς ως προς τη συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις της σύμβασης κατά τους τακτικούς ελέγχους Port State Control.

Οι ελεγκτές Port State Control θα χρησιμοποιήσουν μια λίστα 12 επιλεγμένων ερωτήσεων ώστε να βεβειωθούν ότι υπάρχουν τα απαραίτητα έγγραφα και πιστοποιητικά, ειδικά αυτά που σχετίζονται με το πλήρωμα. Επιπλέον, υπάρχουν ερωτήσεις που στοχεύουν στην εξακρίβωση του ιστορικού ελεγχών για τις συνθήκες διαμονής και διατροφής, όπως και για το αν υπάρχει επιτροπή ασφαλείας στο πλοίο.

Αν εντοπιστούν ανεπάρκειες, η αντίδραση εκ μέρους του Port State Control θα κυμανθούν απο καταγραφή της ανεπάρκειας και την επίπληξη των υπευθύνων ώστε να διορθωθει εντός ενός ορισμένου χρονικού διαστήματος, μέχρι και την κράτηση του πλοίου έως να καλυφθούν οι προϋποθέσεις της σύμβασης.

Αναμένεται ότι το Μνημόνιο Συνεννόησης του Παρισιού θα πραγματοποιήσει περίπου 4.500 ελέγχους κατά τη διάρκεια της εκστρατείας.

Διαβάστε ακόμα