Υπό προϋποθέσεις ο επαναπατρισμός των ναυτικών από τη Σιγκαπούρη

H Λιμενική Αρχή της Σιγκαπούρης (Maritime Port Authority of Singapore – MPA) εξέδωσε την υπ΄ αριθ. 19/27-3-2020 εγκύκλιο, σύμφωνα με την οποία η αντικατάσταση μελών πληρώματος στους λιμένες της Σιγκαπούρης αναστέλλεται , επί του παρόντος, για λόγους που σχετίζονται, μεταξύ άλλων, και με την πρόσφατη αύξηση των «εισαγομένων κρουσμάτων» COVID-19).

Ωστόσο, η Λιμενική Αρχή της Σιγκαπούρης δύναται , υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, να επιτρέψει την αποβίβαση / επιβίβαση μελών πληρώματος, αφού προηγουμένως υποβληθεί σχετικό και επαρκώς αιτιολογημένο αίτημα προς εξέταση. Η εν λόγω εγκύκλιος δύναται να αναζητηθεί στον ιστότοπο της MPA:

https://www.mpa.gov.sg/web/portal/home/port-of-singapore/circulars-and-notices/detail/e5d02eff-9b9e-4eac-becb-b20c2a5b7e6c