Χορήγηση δανείων στα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. από το Ταμείο Αρωγής Λιμενικού Σώματος(Τ.Α.Λ.Σ.)

Ενημερώνουμε τα στελέχη μας ότι μετά από ενημέρωση που είχαμε από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Ιωάννη Πλακιωτάκη αναφορικά με την πλήρη αποδοχή εκ μέρους του,της πρότασης της Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ.για χορήγηση δανείωναπό το Τ.Α.Λ.Σ.στα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., εκφράζουμε την ικανοποίησή μαςγια την ανταπόκριση στο διαχρονικόαίτημά μας.

Η χορήγηση δανείων από το Τ.Α.Λ.Σ. θα συμβάλει καθοριστικά στην οικονομική ανακούφιση σημαντικής μερίδας στελεχών, εξασφαλίζοντας χρηματικούς πόρους για την ενίσχυση του οικογενειακού τους προϋπολογισμού και την κάλυψη σημαντικών αναγκών τουςκαι επίσης στημεγαλύτερη ευρωστία του Ταμείου ώστε να μπορεί να ανταπεξέρχεται στις υποχρεώσεις του.

Μετά τα παραπάνω προσβλέπουμε στην κατά το συντομότερο δυνατό έναρξη της διαδικασίας χορήγησης δανείων από το Τ.Α.Λ.Σ. και καλούμε προς τούτο όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες του Υπουργείου –Αρχηγείου για την άμεση ανταπόκρισή τους στο πλαίσιο εκπλήρωσης των προαπαιτούμενων παραμέτρων που υφίστανταιγια το Ταμείο όπως:

σωστή στελέχωσή του
κατάλληληστέγασή του
ικανοποιητικός υλικοτεχνικός εξοπλισμός του

Σημειώνεται ότι στο καταρτισθέν και υποβληθέν σχέδιο συνοπτικού προϋπολογισμού Τ.Α.Λ.Σ.για το 2020 έχει ήδη συμπεριληφθεί πρόβλεψη πίστωσης για τη χορήγηση δανείων.

Η Ομοσπονδία μας δηλώνει ότι θα παρακολουθεί την υλοποίηση της παραπάνω διαδικασίας, παρεμβαίνοντας στοχευμένα όπου απαιτείται και ενημερώνοντας τα στελέχη για τον ακριβή χρόνο έναρξης χορήγησης των δανείωνκαθώς και για τα ποσά που θα δικαιούται ο κάθε συνάδελφος σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Α.Λ.Σ..

Διαβάστε ακόμα