ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

Η Diana Shipping ανακοίνωσε την χρονοναύλωση του «Electra» και του «Protefs»

Την Παρασκευή 22 Νοεμβρίου ανακοίνωσε ότι, μέσω μιας θυγατρικής, έχει συνάψει σύμβαση χρονοναύλωσης με την Oldendorff Carriers GmbH & Co. KG, Lübeck, Γερμανία, για το φορτηγό πλοίου Post-Panamax, «m/v Electra».

Το ποσό του ναύλου ανέρχεται σε 10.250 δολάρια ΗΠΑ ημερησίως, μείον προμήθεια 5% που καταβάλλεται σε τρίτους, για περίοδο τουλάχιστον 11 μηνών με μέγιστο τους 13 μήνες. Ο χάρτης ξεκίνησε νωρίτερα σήμερα.

Το φορτηγό πλοίο «m/v Electra» έχει μεταφορική ικανότητα 87.150 DWT και είναι χτισμένο το 2013.
Η εταιρεία ανακοίνωσε επίσης ότι, μέσω μιας θυγατρικής, έχει συνάψει σύμβαση χρονοναύλωσης με την Phaethon International Company AG για το φορτηγό πλοίο Panamax «m/v Protefs». Το ποσό του ναύλου ανέρχεται σε 9.900 δολάρια ΗΠΑ ημερησίως, μείον προμήθεια 5% που καταβάλλεται σε τρίτους, για περίοδο τουλάχιστον μέχρι την 1 Ιανουαρίου 2021 με μέγιστο την 31 Μαρτίου 2021. Η χρονοναύλωση αναμένεται να ξεκινήσει στις 27 Νοεμβρίου 2019.

Το φορτηγό πλοίο «m/v Protefs» έχει μεταφορική ικανότητα 73,630 DWT και είναι χτισμένο το 2004.

Οι χρονοναυλώσεις των δύο πλοίων αναμένεται να αποδώσουν μικτά 7.29 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ όταν θα λήξει η σύμβαση τους.

Η Diana Shipping Inc.’s αποτελείται από στόλο 42 φορτηγών πλοίων με συνολική μεταφορική ικανότητα τους 5.2 εκατομμύρια τόνους και μέσο όρο ηλικίας τα 9,41 έτη.