Η θέση της ΠΕΜΕΝ για την ισοτίμηση τίτλων ναυτικών σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εξωτερικού

Δελτίο τύπου εξέδωσε η ΠΕΜΕΝ, αναφορικά με τη θέση της για την ισοτίμηση τίτλων ναυτικών σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εξωτερικού.

Αναλυτικότερα αναφέρει:

Με αφορμή τη διυπουργική απόφαση Ναυτιλίας – Παιδείας (2231.5-1/77877/2022) με θέμα «Συγκρότηση της Επιτροπής Ισοτιμιών για την ισοτίμηση τίτλων ναυτικών σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εξωτερικού με τους τίτλους σπουδών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ)», έχουμε να επισημάνουμε ότι:

Αυτή η εξέλιξη ανοίγει το δρόμο στην αναγνώριση πιστοποιητικών από τριτοβάθμια ιδιωτικά κολέγια, που λειτουργούν και στη χώρα μας, εκδίδοντας σε συνεργασία με κολέγια του εξωτερικού, ισότιμα πιστοποιητικά.

Χαρακτηριστική είναι η αναφορά στην ιστοσελίδα ιδιωτικού κολεγίου, που έχει μεταξύ άλλων και τμήματα Πλοιάρχων – Μηχανικών του Εμπορικού Ναυτικού, ότι: «Το UK ENIC είναι αρμόδιο για τον έλεγχο και την πιστοποίηση ότι οι τίτλοι σπουδών (προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί) που απονέμονται στους απόφοιτους των Ελληνικών κολλεγίων είναι απολύτως ισότιμοι ως προς τα επαγγελματικά και ακαδημαϊκά τους δικαιώματα στη Μ. Βρετανία με εκείνους, που απονέμονται στους απόφοιτους του ιδίου Βρετανικού πανεπιστημίου, οι οποίοι ολοκληρώνουν τις σπουδές τους στη Μ. Βρετανία».
Επίσης η διυπουργική απόφαση δρομολογεί την εφαρμογή του Π.Δ.141/2014, που καθορίζει μεταξύ άλλων στα ειδικά προσόντα για την απόκτηση διπλωμάτων Α’ και Β’ Πλοιάρχων, Μηχανικών, ότι αναγνωρίζει και «αντίστοιχης ισότιμης σχολής εσωτερικού/εξωτερικού».

Η διαχρονική υποβάθμιση της δημόσιας ναυτικής εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης από τις μέχρι σήμερα κυβερνήσεις, έχει στρώσει το έδαφος για τα τρωκτικά της ιδιωτικής εκπαίδευσης, εντάσσεται στις κατευθύνσεις των εφοπλιστών για παραγωγή εργατικού δυναμικού, χωρίς ΣΣΕ και συγκροτημένα δικαιώματα.

Καλούμε τους σπουδαστές, τους Μηχανικούς, τους ναυτεργάτες όλων των ειδικοτήτων, να συνεχίσουμε και να δυναμώσουμε τον αγώνα, για μόρφωση και δουλειά με δικαιώματα, με βάση τις σύγχρονες ανάγκες μας.

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε ακόμα