Κόμβος αλλαγής πληρωμάτων τα λιμάνια των Φιλιππίνων

Στο πλαίσιο της δέσμευσης τους προς τον ΙΜΟ για τη διευκόλυνση των αλλαγών των πληρωμάτων και την επίτευξη του βασικού καθορισμού των ναυτικών ως key workers, το Υπουργείο Μεταφορών των Φιλιππίνων έχει ενεργοποιήσει τα λιμάνια με σκοπό να λειτουργήσουν ως κόμβοι αλλαγής πληρωμάτων σε διάφορα μέρη της χώρας.

Οι αρχικοί κόμβοι αλλαγής πληρώματος στα λιμάνια της Μανίλα και του Subic ακολουθήθηκαν από το Port Capinpin στο Bataan και πρόσφατα τα λιμάνια του Cebu και του Davao, σύμφωνα με στοιχεία που παρέχονται από το The Britannia P&I Club. Το λιμάνι του Batangas απομένει να ανοίξει και αυτό.

Η κυβέρνηση έχει δημιουργήσει One-Stop-Shops για να διευκολύνει τις αλλαγές των πληρωμάτων σε αυτά τα λιμάνια, τα οποία ενδέχεται να υπόκεινται σε διαφορετικούς κανονισμούς και πρωτόκολλα, όπως καθορίζονται από την τοπική αυτοδιοίκηση.

Στην κρίση της αλλαγής πληρωμάτων λόγω των περιορισμών COVID-19 παγκοσμίως, οι Φιλιππίνες άνοιξαν την πρώτη «Πράσινη Λωρίδα» τον Ιούλιο, προκειμένου να διευκολύνουν την ελεύθερη κυκλοφορία και την ασφαλή διασυνοριακή διακίνηση των ναυτικών στην Ασία.

Οι Φιλιππίνες, η δεύτερη μεγαλύτερη χώρα ναυτικών του κόσμου, συγκαταλέγεται μεταξύ των 45 κρατών μελών του ΔΝΟ που έχουν πλέον ορίσει τους ναυτικούς ως βασικούς εργαζόμενους, ένα σημαντικό βήμα για την επίλυση της συνεχιζόμενης κρίσης των αλλαγών πληρωμάτων.

Διαβάστε ακόμα