Παραγγελία 6 πλοίων νέας σχεδιαστικής ιδέας για πλεύση σε ποτάμια και παράκτιες περιοχές

Μια ομάδα σχεδιασμού και μηχανικής με έδρα την Ολλανδία παρουσίασε τη νέα της ιδέα σχεδιασμού για αυτό που αποκαλεί ένα μελλοντικό μικρό πλοίο γενικού φορτίου κατάλληλο για ποτάμιες και παράκτιες μεταφορές ή δραστηριότητες. Είπαν επίσης ότι είχε γίνει παραγγελία για έξι πλοία, τα οποία θα τεθούν σε υπηρεσία φέτος.

Η Conoship International Projects ανέπτυξε το σχέδιο για πλοίο μεταφοράς γενικού φορτίου μήκους 88 μέτρων και μεταφορικής ικανότητας 3.600 dwt, κατάλληλο για θαλάσσιες δραστηριότητες σε ποτάμι. Η πρώτη σειρά για έξι από αυτά τα φορτηγά πλοία θα κατασκευαστούν στο Fosen Yard Emden της Γερμανίας.

«Είμαστε πολύ περήφανοι που αυτό το εξαιρετικά αποδοτικό φορτηγό πλοίο το οποίο έχει αναπτυχθεί σύμφωνα με τη φιλοσοφία μας για να κατασκευάζεται μαζικά στη Βόρεια Ευρώπη», λέει ο Maarten Sickler, Διευθυντής του Conoship International Projects. «Αυτό το πλοίο μπορεί να θεωρηθεί το νέο πρότυπο για πλεύση στα ποτάμια».

Το έργο ξεκίνησε από την Conoship με βάση την εκτενή έρευνα αγοράς και τη συνεργασία με πιθανούς πελάτες και το ναυπηγείο που θα ναυπηγήσει τα πλοία. Η CIP μεσολάβησε επίσης ενεργά μεταξύ χρηματοοικονομικών οίκων, πλοιοκτητών και ναυπηγείων.

Εκτός από ένα αποτελεσματικό σύστημα πρόωσης με ντίζελ και ηλεκτρική ενέργεια, τα σκάφη έχουν σχεδιαστεί με διευρυμένη προπέλα σε συνδυασμό με βελτιστοποιημένες γραμμές κύτους και μια μοναδική διάταξη της πρύμνης. Η Conoship αναφέρει ότι ο σχεδιασμός θα παράγει βελτιωμένη απόδοση καυσίμου και θα πληροί τις απαιτήσεις της φάσης 3 για τον υπολογισμό του EEDI.

Για περαιτέρω βελτίωση της απόδοσής του, στην σχεδίαση συμπεριλαμβάνεται και η πρόωση με υποβοήθηση του ανέμου. Η ιδέα περιλαμβάνει δύο άκαμπτα φύλλα που θα τοποθετούνταν στο μπροστινό σημείο του πλοίου. Τα φύλλα θα μειώσουν την κατανάλωση καυσίμου και τις εκπομπές CO2 κατά περίπου 10 τοις εκατό, ανάλογα με τη διαδρομή του πλοίου.

Πρόσθετα στοιχεία του σχεδιασμού αφορούν μελλοντικές αλλαγές στη ναυτιλιακή βιομηχανία. Για παράδειγμα, η αλλαγή των μελλοντικών τύπων καυσίμου, όπως το υδρογόνο ή αμμωνία, διευκολύνεται από τη διάταξη του σχεδιασμού. Η Conoship σημειώνει ότι οι απαιτήσεις των μελλοντικών καυσίμων έχουν ληφθεί υπόψη από την αρχή της διαδικασίας του σχεδιασμού.
«Είμαστε ενθουσιασμένοι με την παραγγελία», λέει ο Carsten Stellamanns, διευθύνων σύμβουλος της Fosen Yard Emden. «Η παραγγελία προορίζεται να γίνει ένα εμβληματικό έργο και να προσελκύσει άλλα παρόμοια έργα στην περιοχή».

Η κατασκευή αυτής της πρώτης σειράς των έξι φορτηγών πλοίων έχει προγραμματιστεί για την άνοιξη του 2022, ενώ ολόκληρη η σειρά αναμένεται να παραδοθεί το 2023.

Διαβάστε ακόμα