Πρόγραμμα που βοηθάει στην αντιμετώπιση της έλλειψης αξιωματικών καταστρώματος

Για πολλές εταιρείες που δυσκολεύονται να βρουν ποιοτικούς αξιωματικούς καταστρώματος, το Πρόγραμμα Ναυτιλιακής Μαθητείας (MAP) της MITAGS είναι ένας οικονομικά αποδοτικός τρόπος για την εύρεση και την πρόσληψη νέων ανθρώπων.

Ο χάρτης MITAGS παρέχει μια γρήγορη διαδρομή προς την γέφυρα του πλοίου για άνδρες και γυναίκες που έχουν ενδιαφέρον να σταδιοδρομήσουν στη θάλασσα και στην εμπορική ναυτιλία.

Σε 24 μήνες, οι υποψήφιοι με ελάχιστο ή καθόλου χρόνο στη θάλασσα μπορούν να αποκτήσουν άδεια αξιωματικού καταστρώματος και να είναι έτοιμοι να εργαστούν.

Τώρα στο δέκατο έκτο έτος λειτουργίας του, αυτό το καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα εγκεκριμένο από την Ακτοφυλακή των ΗΠΑ εστιάζει στις πρακτικές δεξιότητες που χρειάζονται οι επαγγελματίες ναυτικοί. Συνδυάζει τον χρόνο στην τάξη και σε πλοία για την πρακτική εργασία, διασφαλίζοντας ότι οι μαθητευόμενοι λαμβάνουν αρκετή εμπειρία από τον πραγματικό κόσμο.

Το MAP έχει επί του παρόντος πολλά υποψήφια άτομα, αλλά όχι αρκετά πλοία για να τους στείλει για την πρακτική τους εργασία. Το πρόγραμμα εξαρτάται από τις διαχειρίστριες εταιρείες οι οποίες μπορούν να δεχτούν δόκιμους στα πλοία τους για την πρακτική τους εργασία, μαθαίνοντας το επάγγελμα δίπλα σε έμπειρους ναυτικούς..

Οι περισσότερες εταιρείες που έχουν συμμετάσχει στο πρόγραμμα συμφωνούν ότι η συνεργασία με έναν δόκιμο για μια περίοδο δύο ετών είναι μια ικανή περίοδο για να γνωρίσουν τον μελλοντικό αξιωματικό και να καθοριστεί εάν αυτός ή αυτή θα είναι κατάλληλος, πριν γίνει οποιαδήποτε προσφορά εργασίας.

Όπως συμβαίνει με κάθε διαδικασία πρόσληψης, οι εταιρείες αποφασίζουν με ποιον θέλουν να συνεργαστούν. Στο πλαίσιο της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων, οι διαχειριστές παίρνουν συνέντευξη από τους υποψηφίους και στη συνέχεια επιλέγουν τους δόκιμους που θέλουν για να εργαστούν στα πλοία τους.

Μετά την αρχική εκπαίδευση είτε στην Πανεπιστημιούπολη MITAGS East ή είτε στην Πανεπιστημιούπολη MITAGS West Coast, οι δόκιμοι εργάζονται και αποκτούν εμπειρία στα πλοία που τους έχουν δεχτεί, αλλά σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστούν το πλήρωμα του πλοίου. Ενώ οι εταιρείες θα πληρώσουν μισθό εκπαίδευσης στους δόκιμους, δεν υπάρχει καμία υποχρέωση να τους προσλάβουν μόλις ολοκληρώσουν το πρόγραμμα.

Στην πράξη, ωστόσο, σχεδόν όλοι οι απόφοιτοι του προγράμματος πηγαίνουν να εργαστούν για τις εταιρείες που αρχικά τους είχαν επιλέξει για τα πλοία τους. Η γνώση που έχουν αποκτήσει και οι σχέσεις που έχουν δημιουργήσει τους φέρνουν σε εξαιρετική θέση να προχωρήσουν και να εργαστούν αποτελεσματικά από την πρώτη κιόλας ημέρα πρόσληψης τους. Σήμερα, πολλοί απόφοιτοι MAP έχουν φτάσει στη θέση του πλοιάρχου ή υπηρετούν σε ανώτερες διοικητικές θέσεις στην ξηρά.

Διαβάστε ακόμα